tarieven en vergoeding

Verzekerde zorg
Afhankelijk van de aard van je klacht, vergoedt je zorgverzekering mogelijk een deel van de kosten. Neem contact op met jouw zorgverzekeraar voor details over jouw situatie. Bij Feelgood Psychology hebben wij ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met verzekeraars. Als je een restitutiepolis hebt betekend dit dat er meestal 100% vergoed wordt en als je een natura-polis hebt vaak 75-100% van de behandeling. Dit is exclusief je eigen risico.
Behandeling vindt plaats in de Basis GGZ. In de Basis GGZ wordt gewerkt met een aantal pakketten, waarbij gerekend wordt met minuten. Dit gaat om directe behandelminuten, maar ook om indirecte minuten (bv. administratie, contact met huisarts). De minuten in de pakketten zijn gemiddelden, in jouw individuele geval kan dit altijd korter of langer zijn.

De maximumtarieven voor deze producten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het gaat om de volgende pakketten:

Tarieven 2019:

Kort: (90-294 minuten/ 3-5 sessies) € 507,62
Middel: (295-495 minuten/ 5-8 sessies) € 864,92
Intensief: (496-750 minuten/8-12 sessies) € 1356,25

Voor behandeling die vergoed wordt door de zorgverzekering heb je een verwijsbrief nodig.

Private behandeling/coaching
Het tarief per sessie van privaat betaalde individuele behandeling, private coaching en wandelcoaching is 123, 30 in 2019. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten. Het tarief voor een e-health consult is 50 euro. Voor deze consulten wordt ongeveer 25 minuten behandeltijd gerekend.

Pinnen                                                                                                                                                                                Vanaf 2019 vragen wij iedereen die start met een coachings of behandelingstraject te pinnen na elke sessie. Bij verzekerde zorg vragen we een vast voorschot-tarief te betalen, waardoor uiteindelijk het grootste deel van de eindfactuur betaald is tegen het einde van de behandeling. De eindfactuur maken we voor je op en kun je desgewenst zelf indienen bij je verzekeraar.

Over de tarieven van behandelingen die vallen onder de wet BIG wordt geen BTW geheven.