private coaching

Private coaching en behandeling kan onder meer gericht zijn op preventie van psychologische klachten, hierbij richten we ons op het vergroten van je fysieke en mentale veerkracht om te zorgen dat je gezond blijft en kunnen we eventuele beginnende klachten in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken. Ook kan private coaching en behandeling gericht zijn op klachten die niet door de zorgverzekeraar vergoedt worden (denk aan onder meer: stressklachten, seksuele problemen, studieproblemen). In het geval van private coaching en behandeling worden er geen gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en is er geen verwijzing nodig van de huisarts.